YENİDOĞAN AŞISI

YENİDOĞAN AŞISI

Yenidoğan bebeğin ilk aşısı olan “hepatit B aşısı” , bebek doğar doğmaz ilk dozu hastanede yapılır.

 

HASTANEDEN ÇIKMADAN YAPILAN AŞI

 

Hepatit B1 aşısı:

Yenidoğan bebeğin ilk aşısı olan “hepatit B aşısı” , bebek doğar doğmaz ilk dozu hastanede yapılır.

Ancak bebek evde doğmuşsa ya da herhangi bir nedenle ilk aşısı yapılmamışsa, bebeğin taburcu olduktan sonraki ilk doktor muaynesinde, mutlaka  “hepatit B aşısı” yapılmalıdır. Ayrıca doğum ağırlıkları 2000 gr. altında olan prematüre bebeklerde, aşı biraz daha geç yapılabilir.

 

K Vitamini:

Bebeklerde K vitamini yetersizliği ilk iki ay içerisinde göbek bağı yerindeki basit kanamayla ortaya çıkabilir. Bu olası eksikliği giderme amacıyla doğumdan sonra tüm yenidoğanlara üst bacak kası içine K vitamini yapılır. Ağızdan K vitamini içirmek önerilmez.

 

 

1.AYIN SONUNDA YAPILAN AŞI

 

Hepatit B2 aşısı:

Hepatit B ağır karaciğer enfeksiyonu yapan bir virüstür. Her yaşta hastalığa neden olabilir. Ancak bebeklerde ve çocuklarda daha ciddi sorunlar yaratır. Çocukluk çağında geçirilen hepatit B enfeksiyonu önemli oranda kronik karaciğer yetersizliğine yol açtığından çocukların aşılanması şarttır.

 

Aşının yan etkileri:

Genellikle Hepatit B aşısı sonrası ciddi bir sorun görülmemektedir. Aşının yapıldığı yerde hafif şişme, kızarıklık ve hassasiyet gözlenebilir. Bazen aşıya bağlı hafif huzursuzluk olabilir. Bu yan etkiler çok hafiftir ve 3 gün içerisinde tamamen kaybolur.

 

2. AYIN SONUNDA YAPILAN AŞI

BCG   – (Verem) sol omuza deri içine yapılır

KPA 1 – (Pnömokok)  Bacağa kas içine enjekte edilir

DaBT – İPA – HİB 1- (BEŞLİ KARMA AŞI) Bacağa kas içine enjekte edilir

ROTAVİRÜS 1 –  İlk dozu ağızdan verilir.

(BEŞLİ KARMA AŞI : Difteri, Tetanoz, Asellüler Boğmaca, Polio (Çoçuk felci Hemofiluz İnluenza tip B)

Aşı Sonrası Bakım: Çocukların üçte birinde karma aşıdan sonra iki-üç gün sürebilen ateş gözlenir. Bacağında, aşının yapıldığı yerde kırmızılık veya şişlik gelişirse birkaç günde kendiliğinden kaybolur. Günde dört kez onar dakika süreyle soğuk kompres uygulayabilirsiniz. Aşıya bağlı huzursuzluk ve ateş üç günden uzun sürerse doktorunuzu aramalısınız.

 

4. AY AŞISI

KPA 2 – (Pnömokok)  Bacağa kas içine enjekte edilir

DaBT – İPA – HİB 2- (BEŞLİ KARMA AŞI) Bacağa kas içine enjekte edilir

ROTAVİRÜS 2 –  Ağızdan verilir

 

Aşı Sonrası Bakım: DaBT aşısı ateş ve huzursuzluk yaparsa doktorunuzun önerdiği ateş düşürücüyü verebilirsiniz.. Genellikle aşıdan iki-dört saat sonra, ateş yükselir. Ateş bazen iki-üç

gün sürebilir.

 

6.AY AŞISI

Hep B_3 (Hepatit B)

KPA 3 – (Pnömokok)  Bacağa kas içine enjekte edilir

DaBT – İPA – HİB 3- (BEŞLİ KARMA AŞI) Bacağa kas içine enjekte edilir

OPA 1 – Oral Polio Aşısı

 

Aşı Sonrası Bakım: Ateş ve aşı yerinde şişlik gibi yan etkiler daha önceki aşılarda görülmemiş bile olsa tekrarlanan dozlarda daha çok yan etki gelişme olasılığı vardır. Daha önceki aşılarda aşırı ateş ve huzursuzluk geliştiyse, doktorunuzun önerdiği ateş düşürücüyü verebilirsiniz. Ateş aşıdan hemen sonra yükselebileceği gibi ertesi gün de yükselebilir. Aşıya bağlı huzursuzluk ve ateş üç günden uzun sürerse doktorunuzu aramalısınız.

 

9.AY AŞISI

 

Meningokok Aşısı-1   ilk doz dokuzuncu ayda bacak kası içine yapılır.

Aşı programlarına son eklenen menenjit aşısı dediğimiz meningokok aşısıdır.

Meningokok hastalığı, 2 - 18 yaş arasında görülen bakteriyel menenjitlerin en önemli etkenidir.  Menenjit beyin ve omuriliği saran zarların enfeksiyonudur. Bu sebeplerden önemli bir aşıdır.

 

12.AY AŞISI

KKK_1 (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak aşısı)

KPA-4 – (Pnömokok)  Bacağa kas içine enjekte edilir.

Su Çiçeği-1 (Varicella) Aşı üst kola deri altına enjekte edilir.

Meningokok Aşısı-2  ikinci doz

Aşı sonrası bakım: Suçiçeği  aşısı nadiren de olsa ateş ve vücutta döküntü yapabilir. Korkulacak bir durum yoktur.

Benzer İçerikler